OFERTA - PRoject Health

lider w nauczaniu pierwszej pomocy
Przejdź do treści
PIERWSZA POMOC – ZAANGAŻOWANIE, POŚWIĘCENIE I MOTYWACJA
____________________

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia według indywidualnie opracowanego planu i koncepcji dla każdej grupy kursantów. Naszym priorytetem jest jasny przekaz kluczowych umiejętności, jak również motywacja do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach praktycznych – najistotniejszych we wszystkich szkoleniach medycznych . Podczas szkolenia stosujemy efektywne techniki i metody nauki, łączymy wiedzę teoretyczną z praktycznym warsztatem.

Współpracujemy z samorządami, sektorem publicznym i prywatnym, małymi przedsiębiorcami jak i dużymi korporacjami. Znamy specyfikę każdej z tych grup.
Kursy realizujemy w językach polskim i angielskim, ceny ustalamy indywidualnie z klientem.
Realizujemy szkolenia zakresu pierwszej pomocy dla:

 • każdego, kto chce nauczyć się prawidłowego i skutecznego udzielania pierwszej pomocy
 • pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw krajowych oraz międzynarodowych korporacji
 • instytucji publicznych
 • szkół, przedszkoli oraz wszystkich pozostałych ośrodków edukacyjnych
 • personelu pokładowego linii lotniczych
 • firm branży lotniczej
Podczas kursu, zależnie od programu, dowiesz się jak:

 • prawidłowo ocenić sytuację i zadbać o swoje bezpieczeństwo
 • odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku
 • szybko i skutecznie zawiadomić służby ratunkowe
 • udzielić pomocy ofiarom wypadku komunikacyjnego
 • skutecznie tamować zagrażające życiu krwotoki
 • opatrzyć drobne rany
 • rozpoznać i prawidłowo reagować w poszczególnych stanach zagrożenia życia – zawale serca, udarze mózgu, napadzie padaczki
 • prowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową lub resuscytację „hand`s only”
 • użyć Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED
SZKOLENIA, W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU MATERIAŁU, PODZIELONE SĄ NA MODUŁY:
WYKŁADOWY
Najważniejsze zagadnienia, podstawowa wiedza, aspekty prawne oraz aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji i/lub Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w formie prezentacji multimedialnej i wykładu instruktora. Jest to konieczna część szkolenia, podczas której uświadamiamy kursantom jak wielką rolę mogą odegrać na miejscu wypadku, podkreślamy i uzasadniamy prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, mówimy o tym, jak skutecznie wezwać pomoc i ocenić miejsce zdarzenia.
POKAZOWY
Wszystkie czynności prezentowane są przez trenera lub zespół trenerów zgodnie z przedstawionymi i objaśnionymi algorytmami postepowania. Kursanci obserwują czynności wykonywane przez instruktorów, przygotowując się do samodzielnego działania.
PRAKTYCZNY
Indywidualna praca z kursantami, aktywne uczestnictwo w zajęciach, trening resuscytacji z wykorzystaniem specjalistycznych fantomów. Pogłębianie wiedzy teoretycznej i zdobytych podczas praktycznych zajęć umiejętności. Doskonalenie i wzmacnianie pewności siebie. To najważniejsza część kursu. To podczas niej szkolone osoby muszą się przełamać i przećwiczyć kluczowe umiejętności do momentu, aż będą to robić niemal automatycznie.
ZADANIOWY
Kursanci indywidualnie lub w grupie, realizują zadanie w określonym przez trenera scenariuszu. Wykonywane czynności oceniane są w określonym czasie, zgodnie z przygotowaną specjalnie kartą oceny i punktacją. Na podstawie wykonanych czynności omawiane są potencjalne błędy a następnie formułowane i dyskutowane wnioski. Przygotowujemy kursantów na potencjalne zdarzenia, z którymi mogą się zetknąć w rzeczywistości. Chcemy, aby w razie wystąpienia zagrożenia każdy z kursantów był w stanie natychmiastowo i skutecznie zareagować. Nie omijamy przy tym sytuacji, które mogą się przytrafić każdemu – to między innymi wypadki komunikacyjne, zasłabnięcia i wiele innych.
DYSKUSJA
Zakończenie każdego kursu do krótka dyskusja, która ma na celu rozwiązanie potencjalnych wątpliwości, kwestii spornych czy nieco bardziej skomplikowanych. Pozwala na usystematyzowanie i ugruntowanie zdobytej wiedzy, co stanowi efektywne podsumowanie całego spotkania. To bardzo potrzebny element kursu, często pomijany i bagatelizowany w programie komercyjnych szkoleń. Kilka godzin spędzonych w Sali szkoleniowej z zespołem instruktorów pozwala się przełamać i często poruszyć nurtujące nas zagadnienia, które wcześniej mogły wzbudzać dystans i niechęć.
Żadna lokalizacja nie jest dla nas przeszkodą
- docieramy wszędzie i do każdego


Specjalizujemy się w szkoleniach dla personelu pokładowego linii lotniczych oraz pracowników firm związanych z branżą lotniczą. Prowadzimy zajęcia w całej Polsce, jak również w innych krajach na terenie Europy, m.in: Anglii, Bułgarii, Rumunii, Macedonii, Serbii, Czech, Łotwy, Mołdawii, Bośni, Gruzji, Słowacji, Węgier, Litwy oraz Ukrainy.
ZAUFALI NAM


                                       
                           
                    
                   
ADRES:

PRoject Health
31-214 Kraków
ul. Mackiewicza 21

KONTAKT

Adrian Stanisz
general director
+48 535 477 893
a.stanisz@prhealth.pl

Katarzyna Kuś
project manager
+48 575 477 800
planning@prhealth.pl

Tel. +48 535 477 893

Adres e-mail biuro@prhealth.pl
Wróć do spisu treści