Project Health

Przejdź do treści
Jesteśmy dynamicznym zespołem składającym się młodych, kreatywnych i przede wszystkim doświadczonych ratowników medycznych, którzy swoją wiedzę i umiejętności zdobywali pracując i służąc we wszystkich ogniwach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w Polsce i za granicą.

Posiadamy ogromne pokłady energii i zapału do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, czym potrafimy motywować innych.
Swoje umiejętności kształtujemy zarówno podczas pracy w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, jak również na salach wykładowych i w pracowniach symulacji medycznej.
Organizowane przez nas szkolenia dadzą Państwu poczucie satysfakcji z osiągnięcia zamierzonego celu - przełamania bariery strachu i niechęci do pomocy drugiemu człowiekowi.

Przekonamy wszystkich, że nawet w domu, w pracy czy na ulicy, przy ograniczonej specjalistycznej wiedzy i zaawansowanego sprzętu, można ocalić ludzkie zdrowie i życie.

Podczas naszych zajęć wykorzystujemy najskuteczniejsze metody dydaktyczne, precyzyjnie dostosowane do grupy wiekowej, z którą pracujemy. Dzięki temu jesteśmy w stanie w prosty i przystępny sposób przekazać fachową wiedzę i umiejętności praktyczne zarówno dzieciom jak i dorosłym.
Udzielanie pierwszej pomocy to nie tylko prawny obowiązek każdego człowieka ale przede wszystkim nakaz moralny.

W dobie szerokiej popularyzacji zagadnienia pierwszej pomocy, czerpiąc wiedzę z filmów, programów publicystycznych czy Internetu, mamy przekonanie, że posiadamy wystarczające umiejętności z zakresu podstawowych umiejętności ratowania ludzkiego życia i zdrowia.
Często jednak, gdy znajdziemy się w nagłej sytuacji, wymagającej od nas natychmiastowego działania, ogarnia nas poczucie strachu i paniki uniemożliwiające szybkie podjęcie niezbędnych a zarazem prostych czynności.

I dopiero wówczas, stojąc wobec własnej bezradności podejmujemy decyzje o konieczności nauki pod okiem doświadczonego instruktora.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, pragniemy zaprosić wszystkich chętnych na szkolenia i warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Wróć do spisu treści